iShares Kerngegevens

De koers van beleggingen (die mogelijk slechts op een beperkt aantal markten verhandeld worden) kan zowel dalen als stijgen en het is mogelijk dat u uw geïnvesteerde geld niet terug ontvangt.

Uw inkomsten liggen niet vast en kunnen schommelen. Beleggers wordt aangeraden advies in te winnen bij een onafhankelijk financieel adviseur, om te bepalen of een belegging in iShares geschikt voor hen is.

In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicatie voor de toekomstige ontwikkeling. De performance wordt gegeven in de basisvaluta van het fonds; het rendement van beleggers kan daarom worden beïnvloed door schommeling van de valutakoersen.


Het gevraagde product kan niet worden gevonden.

Welcome to iShares

EN | NL

Please choose one of the following options to enter the site. If you are not from the Netherlands, please  choose from a list of countries

Professional Investors, Intermediaries & Institutions

Country: Netherlands
Investor: Professional Investors, Intermediaries & Institutions
Language: English

You will see iShares products registered across Europe and the United States. Content will be tailored for Professional Investors, Intermediaries & Institutions and a full suite of tools will be available.

By clicking you agree to the Terms and Conditions and the iShares Privacy Policy.If you are unsure as to the terminology of investor types please read the following information.